Data Kecamatan

Data Organisasi

TP PKK Kecamatan Belitang Hulu Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu wahana untuk menggerakkan peran serta masyarakat semakin hari semakin nyata peranannya

Data Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Belitang Hulu berupa Paud terdapat 13 buah, TK Negeri 1 buah, SD Negeri 31 buah, SMP Negeri 7 buah,

Data Sosial Budaya

Agama dan Adat Istiadat Penduduk Kecamatan Belitang Hulu sebagian besar merupakan penduduk suku dayakdan suku melayusebagian lagi cina atau tionghoa (walaupun jumlahnya kecil namun pengaruhnya

Data Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan yang disebut objek pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985

Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan  Belitang Hulu per-Januari 2017 sebanyak  5.743 KK. Terdiri dari 21.610 jiwa, dengan jumlah laki-laki 11.072 jiwa dan perempuan 10.538 jiwa.   Jumlah

Data Sumber Daya Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Belitang Hulu Pemerintahan Kecamatan Belitang Hulu berpusat di Kota Balai Sepuak dan terdiri dari beberapa instansi Pemerintahan.Masing-masing instansi dipimpin oleh pejabat eselon III