Data Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Belitang Hulu berupa Paud terdapat 13 buah, TK Negeri 1 buah, SD Negeri 31 buah, SMP Negeri 7 buah, SMA Negeri 2 buah dan SMTK 1 buah. Lokasi sekolah-sekolah ini tersebar di desa-desa.

Secara teknis pengelolaan Paud/TK dan SD oleh UPTD Dikpora Kecamatan.Namun jenjang SMP dan SMA langsung dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten.Pengelola lembaga ini sebagian besar oleh PKK desa setempat dan masih perlu dibina.

No Nama Paud Dusun Desa Pengelola
1 Pagar Batu Balai Sepuak Balai Sepuak Ketua PKK
2 Nusantara Jaya Kumpang Ilong Kumpang Ilong Ketua PKK
3 Tunas Bangsa Ijuk Ijuk Ketua PKK
4 Mawar Sui Tapah Sui Tapah Ketua PKK
5 Gracia Dandi Batuk Mulau Cunelson
6 Bina Permai Batumata Batuk Mulau Ketua PKK
7 Tunas Empusung Mengaret Mengaret Ketua PKK
8 Matahari Pakit Mulau Pakit Mulau Ketua PKK
9 Mekar Tabuk Hulu Tabuk Hulu Ketua PKK
10 Buah Hati Terduk Dampak Terduk Dampak Ketua PKK
11 Harapan Kita Sui Antu Hulu Sui Antu Hulu Ketua PKK
12 Sinar Kelapan Sebetung Sebetung Ketua PKK
13 Paud Seburuk Satu Seburuk Satu Seburuk Satu Ketua PKK

Tabel 8 : Daftar PAUD yang ada di Kecamatan Belitang Hulu

NO NAMA TK Desa Nama Kepala Sekolah Jumlah Pengajar Jumlah Siswa
1 TK Negeri 1 Belitang Hulu Balai Sepuak Liana Sugianto

Tabel 9 : Daftar TK yang ada di Kecamatan Belitang Hulu

Nama Sekolah Desa Nama Kepala Sekolah Jumlah Guru Jumlah Siswa
SDN 01 Kp. Ilong Kp. Ilong Yoseph Taena, S.Pd. SD 7 8
SDN 02 Bl. Sepuak Balai Sepuak Leonardo, S.Pd. SD 8 118
SDN 03 Sui Tapah Sui Tapah Sibir 6 180
SDN 04 Sebetung Sebetung Malong S 11 130
SDN 05 T. Dampak T. Dampak Libu Agustinus, A.Ma 5 116
SDN 06 Tabuk Hulu Tabuk Hulu Hamdi, S.Pd. SD 5 109
SDN 07 Pakit Mulau Pakit Mulau Hendrik, S.Pd. SD 6 74
SDN 08 Batuk Mulau Batuk Mulau W.S Yohanes Seko, S. Th 7 32
SDN 09 Singkam Batuk Mulau Romanus Romet, S.Pd. SD 8 111
SDN 10 Sui Antu Hulu Sui Antu Hulu P. Lumandan, S.Pd. SD 9 115
SDN 11 Bl. Sepuak Bl. Sepuak Ade MAston, S. Pd. Sd 8 155
SDN 12 Balau Milot Bukit Rambat Ramlan Sihombing, A.Ma 6 59
SDN 13 Sebelantau Sui Antu Hulu Pilen Foustinus, A.Ma 4 137
SDN 14 Mengaret Mengaret Petrus Jaman 4 107
SDN 15 Belitang Ubah Sebetung Korintus, S.Pd SD 8 137
SDN 16 Balau Nyawang Sui Tapah Yosafat Sagitarius, S.Ag 6 100
SDN 17 Ijuk IJuk Sutisna, S.Pd.Sd 3 39
SDN 18 Seburuk Seburuk Ubik 4 194
SDN 19 Dandi Batuk Mulau Yulius 5 71
SDN 20 Skb. Muntik Ijuk Lifinus Banung 7 106
SDN 21 SP.8 Kp. Ilong Kp. Ilong Silawaty 5 137
SDN 22SP. 11 Kp. Danau Kp. Ilong Ajang, S.Pak 4 25
SDN 23 Engkudu Dsn. engkudu Jonkater, A.Ma.Pd 5 96
SDN 24 randau Seburuk Gerlaka Lida, S. Ag 2 63
SDN 25 Bak Merat Ijuk Salawadi, S.Pd 3 41
SDN 26 Kedang Tabuk Hulu Matheus, S.Pd. SD 6 100
SDN 27 Rengat Sui Tapah Pemihet, S.Pdk 4 68
SDN 28Temedak Merat Ijuk David 7 84
SDN 29 Gelombang Dsn. Gelombang Somin 3 38
SDN 30 Sui Kurak Seburuk Juangi, S.Pdk 4 26
SDN 31 Keliat Dsn. Keliat Titus, S.Pd.SD 1 6
SDN 32 Semelaban Dsn. Semelaban Jihen, S.Pd.SD 1 14
SDN 33 Pakan Pakit Mulau Siswanto, MAslito, A.Ma.Pd 1 5

Tabel 10 : Daftar Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Belitang Hulu

Nama Sekolah Desa Nama Kepala Sekolah Jumlah Guru Jumlah Siswa (kelas 1+3)
1. SMPN 1 Balai Sepuak Balai Sepuak Hasia Monang, S. Pd 23 381
2. SMPN 2 Sebetung Sebetung Jakson, S.Pd 11 145
3. SMPN 3 Sungai Tapah Sungai Tapah Edi Suhardi, SE 10 87
4. SMPN 4 Balau Lambing Balau Lambing Widayati, S.Pd 8 102
5. SMPN 5 Pateh Pateh (Kp. Ilong) Rahardiansyah,S.Pd 9 94
6. SMPN 6 Terduk Dampak Terduk Dampak Masdiono, S.Sos 8 105
7. SMPN 7 Sp 8 SP. 8 Kp. Ilong Jumbit, APBK 6 90

Tabel 11: Daftar SMP Negeri yang ada di kecamatan Belitang Hulu

Nama Sekolah Desa Nama Kepala Sekolah Jumlah Guru Jumlah Siswa (kelas 1+3)
1. SMA Negeri 1 Belitang Hulu

2. SMA Negeri 2 Belitang Hulu

Balai Sepuak

Terduk Dampak

Yabes Kuriah, S.Th

PNS 14 Org, Honor 3 Org & TU 2 Org.

297 Siswa
3. SMTK Belitang Hulu Balai Sepuak Wesson Sulaiman 15 Orang 44 Siswa

Tabel 12: Daftar SMA yang ada di Kecamatan Belitang Hulu